I århundraden har de stått där. Stenhuvuden som fascinerat oss och väckt fantasier om vilka som gjort dem och varför. Monoliterna kallas Moai efter språket på Rapa Nui (Påsköns namn), de är huggna ur ett enda stycke sten. Totalt finns de kring ett tusental. Dessutom finns det kring 400 mer eller mindre färdiga Moais vid stenbrottet där de höggs ut.

Under ett antal år har arkeologer och forskare från UCLA, University of California, Los Angeles, drivit projektet Easter Island Statue Project. Man har grävt ur marken runt ett antal monoliter och upptäckt vad som döljer sig djupt ner under dem.

Med tidens gång har marken kring monoliterna eroderat. Grus, lera och jord har täck dem mer och mer. Så när man började gräva ut marken kring dem gjorde man en fantastisk upptäckt.Det man trodde var huvuden, visade sig vara fullstora statyer.

Varför de står där och varför man högg ut dem ur klippan vet man inte. Men enligt legenden sägs det att de representerar döda förfäder eller anhöriga, och att de märkte ut gravplatser i syfte att hålla kvar den dödes ”mana” (övernaturliga krafter), Då skulle regn komma och goda skördar följa.

Besök gärna Easter Island Statue Projects hemsida för mer bilder och information. http://www.eisp.org/

Bilden på den utgrävda Moain är lånad från Easter Island Statue Projects hemsida med tillstånd av Cynthia Lee.