I den politiska debatten diskuteras det om vi ska öka stödet och hjälpa fler flyktingar där de befinner sig på flykt i sina egna länder eller grannländer. För det är, trots att vi tycker att vi fått hit många flyktingar, där den stora massan finns.

Låt oss titta lite på ett av världens största flyktingläger. I Jordanien nära gränsen mot Syrien finns flyktinglägret Zaatari. Det öppnades redan 2012, innan IS, då Syrien haft inbördeskrig sedan 1 år.

I lägret lever ca 80.000 människor på en yta av 5 km2. Motsvarande kommun sett till invånare i Sverige är Solna kommun. Solna har dock en yta som är 4 gånger större. Som mest har flyktinglägret haft över 200.000 invånare.

Några som har det jobbigt är blivande mödrar och att få till mödravård. I lägret föds det 80 barn per vecka. Ett barn varannan timme, dygnet runt, året runt.

Tjugo procent är under 5 år. Det blir i siffror 16.000 barn. Omkring hälften är under 18 år. Det finns 29 skolor där barn från 5 års ålder får börja.

Mycket fakta, men titta på filmen från BBC ovan så får man en uppfattning om storleken och problemen.
Vill du hjälpa?

UNHCR FNs flyktingorgan jobbar med att koordinera verksamheterna där Klicka här!

Läkare utan gränser jobbar bland annat med mödravård Klicka här!

UNHSRs rapport maj 2017

80.000 lever i lägret

16.000 är barn under 5 år

2 sjukhus med 55 bäddar

9 hälsocenter

29 skolor

21.587 elever