Med jämna mellanrum hör man att kungafamiljen kostar så mycket för svenska folket! Gör dom det? Ska vi ha en republik istället? Hur ser det egentligen ut? Vi reder ut begreppen!

Hovstaten, den som driver hela kungahusets ekonomiska verksamhet omsätter 65 mnkr (år 2015). Det skall gå till allt som krävs för att vi ska kunna ha och driva vårt kungahus. Pengarna kommer från staten och finns med Sveriges budget under rubriken Rikets styrelse. Det är de pengarna som är det så kallade apanaget, det vill säga det som ska täcka kungahusets kostnader.

Utöver detta har vi Slottsstaten som får 65 mnkr (år 2015) för att ta hand om alla fastigheter, slott etc.

Vad får då Sverige ut av detta? Är det lönt att vara ett konungarike?

När kungen och drottningen reser runt på statsbesök och har mottagning i Sverige är ofta våra stora bolag med på resorna. Att få vara med kungafamiljen på dessa besök har ett stort värde för företagen. Mats Urde, docent i varumärkesstrategi vid Lunds universitet, är den ende som gjort en värdering av kungahusets betydelse genom att mäta genomslagskraften. Han översatte all exponering i media till betald annonsplats och kom fram till en miljard kronor om året.

2004 bad Dagens Industri varumärkesföretaget Audumbla Pilots att beräkna värdet av det svenska kungahuset som varumärke. Svaret blev fem miljarder kronor och är en uppskattning av extra exportintäkter som statsbesök genererar.

Så att investera 65 miljoner per år och få igen miljarder i värde som skapar jobb och pengar till statskassan får man väl se som en god investering, istället för kostnad!

Dessutom har apanaget den historiska bakgrunden

Sverige hade behov av att få en regent, Karl den XIII hade inte fått några barn. Och det slutade med att Johan Baptist Julius Bernadotte marskalk hos Napoleon blev tillfrågad om att bli kung av Sverige. Han tackade ja. Men med följande uppgörelse, Sverige var vid den tiden skyldiga utländska banker cirka 4 miljoner riksdaler silver, vilket motsvarade cirka 900 miljoner i dagens penningvärde. Marskalk Bernadotte som skulle bli Karl XIV Johan erbjöd sig att själv betala hela den svenska skulden, mot att han fick en årlig livränta. Det vill säga ett apanage för sig och sina efterkommande. Den nuvarande kungen är den sjunde generationen Bernadotte.

Så kontentan, den blivande kungen löste Sveriges skulder och har rätt till livränta på grund av det, kungahuset skapar möjligheter till stora affärer för våra svenska företag.

Dessutom, är det inte lite charmigt att ha ett kungahus istället för en torr president?

Källor

http://www.kungahuset.se

http://www.gp.se/nyheter/ekonomi/kungahuset-%C3%B6ppnar-d%C3%B6rrar-f%C3%B6r-f%C3%B6retagen-1.995583

Huvudbild är tagen från Kanadas generalguvernörs besök den 20 februari 2017 av H. Garlöv och hämtad från press sidan www.kungahuset.se