Regeringen anser att Ryssland är en stor forskningsnation och att det därför är betydelsefullt för Sverige att utöka samarbetet med ryska forskare. Regeringen föreslog därför att riksdagen skulle godkänna Ryssland som ny deltagare i samarbetet kring European Synchrotron Radiation Facility. Vilket riksdagen sa ja till den 22 februari 2017.

En annan aspekt är även att Rysslands delägande även kommer att sänka Sveriges utgifter för sitt deltagande.

Det intensiva röntgenljuset i synkrotronljusanläggningar kan användas för att studera struktur hos material och molekyler. Europeiska synkrotronljusanläggningen (European Synchrotron Radiation Facility, ESRF) är Europas största synkrotronljusanläggning belägen i Grenoble, Frankrike.

I en 844 meter lång cirkulär tub accelereras röntgenljus till 99.9999% av ljusets hastighet och får en styrka på röntgenstrålningen som är mer än hundra miljarder gånger starkare än röntgenstrålningen man använder på sjukhus.

I ett nyss genomfört projekt scannade man av ett dinosaurie skellett som var inbäddat i sten och fick fram detaljer man annars aldrig kunnat se. Klicka här för att läsa om det.

Läs mer om beslutet på riksdagens hemsida

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/arende/betankande/forandring-av-agarandelarna-i-en-europeisk_H401UbU11

European Synchrotron Radiation Facilitys hemsida hittar du här.

http://www.esrf.eu