Då är Donald Trump president i USA. Ett av hans vallöften var att bygga en mur mot Mexico. Något som väckte stora protester. Men det man inte ser så mycket i media är att det finns en mur redan. En mur som består av betong, stängsel och taggtråd med patrullerande gränsvakter och videoövervakning. En mur som täcker ca en tredjedel (1100 km) av den 3145  km långa gränsen mot Mexico.

Murbyggandet initierades av Clinton administrationen redan 1994 och går under namnet, Operation Gatekeeper. Syftet var att försöka förhindra droger och illegal invandring från Mexico.

Så vad Trump administrationen missade att kommunicera ut är att de ska fortsätta bygga på en mur som redan finns!

För övrigt kan nämnas att Mexiko är ett stort och rikt land – den elfte största ekonomin i världen med 120 miljoner invånare. Och att det flyter mer människor till Mexico än vad det kommer till USA. Mellan 2009 och 2014 flyttade en dryg miljon människor till Mexico från USA, medan uppskattningsvis 870000 kom till USA.